NOVI POZIV: Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014.- 2020. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Novost

Strateške teme:

1. Plava tehnologija – Inovativne tehnologije za održivost Jadranskog mora
2. Prilagodba klimatskim promjenama – Poboljšanje znanja i izrada baza podataka za planiranje strategije prilagodbe klimatskim promjenama u urbanom obalnom i morskom području
3. Rizik od poplave – Razvijene metode i alati koji će se koristiti za upravljanje rizicima od poplava i njihovim utjecajem u Programskom području
4. Izlijevanje nafte i ostale morske katastrofe, požari i potresi – Jačanje pripremljenosti i sprečavanje opasnosti
5. Obalni i kopneni turizam – Pametna specijalizacija i poboljšana kvaliteta u turizmu za zeleni i održivi razvoj mediteranskih otoka i obalnog područja
6. Morski okoliš – Poboljšanje uvjeta zaštite okoliša i bioraznolikost obalnih, morskih i riječnih voda i ekosustava konsolidirajući održive i inovativne tehnologije i pristupe koji se odnose na integrirani nadzor, sustave modeliranja i obnavljanje
7. Ribarstvo i akvakultura – Zajedničko upravljanje održivim ribarstvom i akvakulturama radi zaštite morskih resursa i biološke raznolikosti u Jadranskom moru
8. Morski otpad – Zajedničke akcije i planovi integriranog prekograničnog upravljanja obalnim i morskim otpadom tokom cijelog njegovog životnog ciklusa
9. Pomorski promet – Povećanje ekološke održivosti sustava za upravljanje svim operacijama u lukama na programskom području
10. Mobilnost putnika – Multimodalna prometna rješenja i usluge za poticanje, potporu i promociju održive mobilnosti putnika
11. Nautičke usluge – Male nautičke luke kao pokretač razvoja pomorskog prometa na jadranskom području.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren od 1. listopada 2019. do 15. studenoga 2019. do 12:00 (CET), a prijave moraju biti dostavljene elektronski putem sustava SIU 2014-2020. Prijava će se vršiti u jednom koraku, na engleskom jeziku te isključivo online. Detaljnije informacije o pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na web stranici programa:

https://www.italy-croatia.eu/strategic-calls

Prethodna objava Slijedeća objava