Novi poziv: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Novost

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 15. listopada 2020. godine objavilo Poziv za dostavu projektnih prijedloga u modalitetu privremenog Poziva pod nazivom „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. Projekt se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

:Predmet Poziva:: Predmet ovog poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

Svrha Poziva: Ovim pozivom poduprijet će se provedba mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije do minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.).

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva: 266.000.000,00 HRK
Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu: 200.000,00 HRK
Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu: 20.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici, veliki poduzetnici

Zaprimanje projektnih prijava započinje 16. studenog 2020. godine od 10:00 sati , a traje do 25. siječnja 2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija o Pozivu, kao i prijavnoj dokumentaciji možete pronaći na adresi:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=0f31c100-846b-408f-a9fd-b76fbff7eb3b

Prethodna objava Slijedeća objava